Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ.THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG–PHAN VĂN KHẢI Ngày 6/7/2014

 clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005clip_image006clip_image007
VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ ,THĂM VÀ BÁO CÁO
THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

clip_image010

 

clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

 

clip_image011clip_image012clip_image013clip_image014clip_image015clip_image016clip_image017clip_image018clip_image019clip_image020clip_image021clip_image022clip_image023clip_image024clip_image025clip_image026clip_image027clip_image028clip_image029clip_image008

SLIDE SHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI 6/7/2014

 

PHIM QUAY TẠI NHÀ RIÊNG THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

 

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI NGÀY 6/7/2014 TẠI NHÀ RIÊNG

 


clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

 

 


 

 

 

 

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC