Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

KHOA HỌC THẾ KỶ 21

ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH

NGÔ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC

GỒM 2 MỤC

1 -  NGỘ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC
2 -  ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH

FilmstripCameraRed roseAutoWorkSchoolUmbrella

KHOA_HOC

NGỘ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TẠI CẤP CỨU CỦA BỆNH VIỆN

Đây là tên phim chiếu trên truyền hình Cable của Mỹ ;tôi cắt ra 6 clip độc lập
nếu dowload về ghi ra đĩa dàI 1 giờ

Ngộ độc cá thịt thuốc la all 6 clip

CLIP SO 1
CLIP SO 2
CLIP SO 3
CLIP SO 4
CLIP SO 4
CLIP SO 6

WorkFilmstripRed roseSchoolClock

ban tay viet

2 -  ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH TẤT CẢ 14 CLIP ĐỘC LẬP

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

VN2N

 

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN[3]2KTH21[3]2TKH[3]

2TKH21[4]2TVKH[3]DU LICH KHOA HOC[3]

CHO HOA XUAN TPHCM[3]DU LICH LICH SU VN[3]KHOA HOC DU LICH[3]

KHOA HOC THE KY 21[3]KHOA HOC THE KY 21 so 2[3]NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA[3]

NHUNG DIEU CAN SUY NGHI[3]QUANG CAO DICH VU[3]SAIGON TK21[3]

SAIGON TK21TPHCM NGAY NAYTPHCM THE KY 21

VN2DVNVN2DN2012VIET NAM NGAY NAY

THOI TRANG KHOA HOCTPHCMTK21VN2DVN

PHOTOHOUSE DOI CAT TRANG BANER CHOP2 (2)

THANH_HÀ AO DAI BOUTON CHOP2

HONG PHAT BOUTON CHOP2 (2)

NGOC THANH NHAT TAO BOUTON CHOP2

KIM_HÀ_NHÀ THUOC Y HOC BOUTON CHOP (2)

 
 
 
 
 
 

BAI ĐĂNG TRƯỚC