Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

TOẠ ĐÀM ĐẠI DIÊN CÁC DÒNG HỌ TẠI TPHCM– NHỮNG ĐIỀU CÓ VÀ CHƯA CÓ,CÙNG NHỮNG ƯU KHUYẾT TRONG GIA PHẢ CÁC DÒNG HỌ.*-* TẠI LẦU 6 TTTM SATRA , 275B PHẠM NGŨ LÃO Q. 1 TPHCM , NGÀY 22/11/2014

Computer
StarNote AirplaneAutoSchool busPeaceSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

1 SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TOẠ ĐÀM . NHIỀU HÌNH ẢNH KHÁC TÔI CHUYỂN RA
SLIDESHOW +PHIM QUAY BUỔI TOẠ ĐÀM  , NẰM Ở CUỐI HÌNH ẢNH -
  CHẠY TRÊN YouTube  +

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image065

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024

clip_image026

clip_image028clip_image030

clip_image032

clip_image034

clip_image036

clip_image037

clip_image039

clip_image041

clip_image043

clip_image045

clip_image047

clip_image049

clip_image051

clip_image053

clip_image055

clip_image057

clip_image059

clip_image061

clip_image063

SLIDE ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YouTube “tất cả 250 ảnh’' .Nhạc Tài Tử nam bộ

TOẠ ĐÀM ĐẠI DIÊN CÁC DÒNG HỌ TẠI TPHCM– NHỮNG ĐIỀU CÓ VÀ CHƯA CÓ,CÙNG NHỮNG ƯU KHUYẾT TRONG GIA PHẢ CÁC DÒNG HỌ.*-* TẠI LẦU 6 TTTM SATRA , 275B PHẠM NGŨ LÃO Q. 1 TPHCM , NGÀY 22/11/2014

PHIM QUAY BUỔI TOẠ ĐÀM

đang xử lý

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

NHẠC VIỆN Q.1TPHCM *-* BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC” +1 DANH,HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO NHẠC VIỆN TPHCM ,CƠ SỞ CÁCH MẠNG BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH AHLLVTND. Ngày 23/9/2014 Tại hội trường nhạc viện

StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

NHẠC VIỆN Q.1TPHCM *-* BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC” +1 DANH HIỆU,1 HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO NHẠC VIỆN TPHCM ,CƠ SỞ CÁCH MẠNG BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH AHLLVTND.  Ngày 23/9/2014 Tại hội trường nhạc viện

                                                                     Anh Tuấn

HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ

NHẠC VIỆN Q.1TPHCM *-* BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC” +1 DANH HIỆU,1HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO NHẠC VIỆN TPHCM ,CƠ SỞ CÁCH MẠNG BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH AHLLVTND.  Ngày 23/9/2014 Tại hội trường nhạc viện

                                                                                                     Anh Tuấn

TOÀN BỘ ẢNH CHỤP GẦN 400ẢNH TÔI LÀM SLIDESHOW CHẠY TRÊN
YouTube ,ĐỂ CÁC BẠN XEM CHO TIỆN

TOÀN BỘ ẢNH CHỤP GẦN 400ẢNH TÔI LÀM SLIDESHOW CHẠY TRÊN YouTube ,ĐỂ CÁC BẠN XEM CHO TIỆN

SLDESHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

200 HÌNH ẢNH TẠI LỄ TRAO TẶNG Ở NHẠC VIỆN TPHCM NGÀY 23/9/2014

PHIM VIDEO TẠI BUỔI LỄ “Tại phim này đoạn đầu giới thiệu chức vụ và tên của các Đại Biểu” 

đang xử lý

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA   khoahoctheky21

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

 

BAI ĐĂNG TRƯỚC