Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

GIỖ TỔ HỌ VÕ Ơ BÀ GIÃ * Ô. TỔ VÕ VĂN HAY–BÀ NGUYỄN THỊ ĐIỀN–NGÀY 26/7/2013 ÂM LỊCH [ Dương lịch 1/9/2013 ]

GIỖ TỔ HỌ VÕ Ở BÀ GIÃ –26/7/2013 ÂM LỊCH
ÔNG TỔ VÕ VĂN HAY
BÀ NGUYỄN THỊ ĐIỀN
XÃ TÂN THÔNG HỘI ,H. CỦ CHI TPHCM 1/9/2013

HÌNH ẢNH GIỖ TỔ GỒM 7 MỤC

1 – PHOTO NHÀ THỜ TỔ

 

2 - SỔ ĐỊA BẠ CỦA ÔNG TỔ VÕ VĂN HAY ĐỜI VUA MINH MẠNG 1836 CẤP

 

3 – CÁC CHI HỌ VÕ Ở CỦ CHI ; LONG AN ; BÌNH DƯƠNG

4 - KHU VỰC NẤU ĂN

5 – LỄ GIỖ THEO NGHI THỨC PHẬT GIÁO

6 - MỘ CỤ CỐ VÕ VĂN NHÂM BỊ PHÁP BẮN Ở
      THỦ DẦU MỘT

CHỮ VIẾT TRÊN BIA MỘ

Cụ Cố Võ Văn Nhâm ….tự Hai Bụng sinh năm 1815 quê
thôn phước ninh Bà Giã là nghĩa sĩ Cần Vương ;Lập căn cứ
vùng hố đá-bến cây me sông Thị Tín để chống giặc Pháp
;bị giặc bắt  dụ hàng không được nên chúng đem xử tử
tạI chợ Thủ Dầu Một,các em ruột lên đem hàI cốt về quê
về quê mai táng tạI Bà Giã,nên còn phần mộ đến nay
        tiết Thanh Minh năm  Tân Tỵ 2001 các cháu thế hệ
thứ 5 và thứ 6 đồng tôn tạo mộ phần của cụ

7 – QUANG CẢNH CHUNG QUANH NHÀ THỜ TỔ

PHIM GIỖ TỔ HỌ VÕ XEM TRÊN YOUTUBE

đang xử lý

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

C LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC