Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ tạI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG Q1 TPHCM NGÀY 26/7/2013

KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
27/7/1947-27/7/2013 TẠI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG
Q1 TPHCM

DSC04384DSC04390DSC04391DSC04392DSC04397DSC04420DSC04426DSC04427DSC04429DSC04432DSC04433DSC04440DSC04442DSC04443DSC04446DSC04451DSC04454DSC04457DSC04458

ALBUMS PHOTOS

VIDEO TRÊN YOUTUBE gồm toàn buổI lễ dàI 90phút

tôi ghi ra 2 ; đĩa 1 dàI 53phút nộI dung toàn buổI lễ
đĩa 2 ca múa nhạc + slideshow photos dàI 37phút

ĐĨA 1 BUỔI LỄ DÀI 53 phút
Đĩa 2 ca múa nhạc + photos dàI 37 phút

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

THÁNG 7+8 NĂM 2013

MỤC LỤC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC