Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

THANH HOA ĐI MỸ ĐOÀN TỤ

THANH HOA ĐI MỸ ĐOÀN TỤ

DSC00756

DSC00837

 

DSC00725

DSC00841

ALBUMS ẢNH

TIỆC TIỄN THANH HOA ĐI MỸ ĐOÀN TỤ

VIDEO TIỆC TIỄN THANH HOA ĐI MỸ ĐOÀN TỤ TẠI NHÀ
CHA MẸ  24/3/2013

http://www.youtube.com/watch?v=Ce4cgGLYrKo

VIDEO TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHỨT  26/3/2013

http://www.youtube.com/watch?v=0rlgt91mfvU

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC