Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CÂU LẠC BỘ HÁN NÔM

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

CÂU LẠC HÁN NÔM

Sinh hoạt câu lạc bộ ngày 8/01/2013

9 –10 giờ
Bàn về chữ Hán Nôm và chỡ Nôm ,Cách học chữ Nôm
cho ngườI lớn
Trình bày : Nhà nghiên cứu VŨ HIỆP

10-11 giờ
Sắc phong thần ở Vĩnh Long
Trình bầy : Nhà nghiên cứu TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG

DSC03623DSC03628

DSC03633DSC03630

DSC03644DSC03635

ALBUMS ẢNH tất cả 35 ảnh

VIDEO TRÊN YOUTUBE

đang xử lý

NHỮNG TRANG WEB KHÁC 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC