Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV PHỎNG VẤN GHI HÌNH BAN TRÍ VẬN NGÀY 25/11/2012

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV PHỎNG VẤN GHI HÌNH
BAN TRÍ VẬN NGÀY 25/11/2012

IMG_0008IMG_0002

IMG_0022IMG_0012

HỘP HÌNH ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE

CHI NĂM ÔN LẠI QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRÍ VẬN+ĐÀI HTV PHỎNG VẤN VÀ GHI HÌNH
CHI NĂM ÔN LẠI QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRÍ VẬN+ĐÀI HTV PHỎNG VẤN VÀ GHI HÌNH

NHỮNG TRANG WEB LIÊN QUAN

DUYỆT LẠI DANH SÁCH MỜI CHO NGÀY ĐẠI HỘI

THẨM ̣ĐỊNH LẠI CUỐN KỶ YẾU Truyền thống ban trí vận

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV PHỎNG VẤN GHI HINH BAN TRÍ VẬN

HỘI CỰU GIÁO CHỨC TP HỒ CHÍ MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC